Havnedagkomiteen ønsker å takke fartøy, utstillere, publikum og samarbeidspartnere for årets havnedagsarrangement.

En spesiell takk til våre sponsorer/støttespillere:

Skulle noen være glemt ber vi om tilgivelse og tilbakemelding.

Hovedsponsorer

Karmsund havn      Haugesund kommune Kultur og Fritid