Havnedagkontoret er møtestedet vårt hvor vi treffes ukentlig.

Postadresse:

Havnedagene i Haugesund
Postboks 167
5501 Haugesund.
Daglig kan vi kontaktes på tlf. 90679057
Mail: post@havnedagene.no
Organisasjonsnr.:997 631 641
Kontonummer:3240.54.56655

HAVNEDAGKOMITEEN

Havnedagkomiteens medlemmer består av personer med ulik bakgrunn. Vi har det til felles at vi er opptatt av kystkultur og nyter gleden av å lage et årlig arrangement der også andre kan ta del i vår interesse. Siden oppstart i 1990 har både antall og medlemmer skiftet, men en fast kjerne har fungert som ballast og Havnedagene har derfor tålt opp til flere krengeprøver.

For tiden har komiteen 12 medlemmer. De ulike oppgavene er fordelt mellom medlemmene og dette koordineres på komitemøtene. Ingen av komitemedlemmene mottar lønn eller annen godtgjørsle. Alt arbeid er basert på dugnad.

Knut Andreas Høvring mob: 90932216
Egil Lampe mob: 90994488
Tor Otto (Totto) Nilsen mob: 98668778
Thomas Slåke mob: 95209375
Aage Skjong mob: 90679057
Thor Solberg Stensen mob: 90112063
Asle Tindeland mob: 91245959
Cecilie Juell mob: 41549334
Anders Grindheim mob: 97168934
Tore Hjortland mob: 95235040